چاپ بادکنک تبلیغاتی رستوران هزارو یک شب (دربند تهران)
نمونه بادکنک تایلندی 320 گرم